Загальна інформація

Протокол відкритого обговорення

 

До відома споживачів!

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та про проведення другого відкритого обговорення питання щодо встановлення нових тарифів.

  Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р.  №866  КП «Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 16.06.2016 року  №1141, чинні з 08.07.2018р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого водопостачання, водовідведення:

 

з/п

 

Показники

Чинні тарифи на послуги з Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
централі-зованого водопостачання централі-зованого водовідведення
1. Розмір середньозважених тарифів 7,87 3,60 11,47
Розмір середньозважених тарифів з ПДВ 9,44 4,32 13,76
1.1 Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»

 

4,95

 

1,54

 

6,49

Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» з ПДВ

 

5,94

 

1,85

 

7,79

1.2 Розмір тарифів для населення,                                  бюджетних установ,  інших споживачів

 

10,46

 

5,64

 

16,10

Розмір тарифів для населення,   бюджетних установ,  інших споживачів з ПДВ

 

12,55

 

6,77

 

19,32

2. Cобівартість послуг у чинних тарифах, грн./куб.м

 

7,25

 

3,32

 

10,57

2.1 Cобівартість послуг у чинних тарифах, грн./куб.м для населення,                                  бюджетних установ, інших споживачів 9,72 5,24 14,96
2.2 Cобівартість послуг у чинних тарифах, грн./куб.м для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» 4,46 1,40 5,86
3. Фактична собівартість послуг за I півріччя 2018р., грн./куб.м 8,55 3,69 12,24
3.1. Фактична собівартість послуг за I півріччя 2018р., грн./куб.м  для населення, бюджетних установ, інших споживачів   10,07

 5,78

 

  15,85
3.2. Фактична собівартість послуг за I півріччя 2018р., грн./куб.м  для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»   6,14 1,36   7,50 

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості  виробництва послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сферах комунальних послуг» передбачено, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

Діючі тарифи для КП “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” ДМР ЛО було встановлено на засіданні НКРЕКП постановою від 26.06.2018 № 596 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», яка набрала чинності 08.07.2018р.

Планові тарифи з централізованого водопостачання зросли на 11,11 % споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, які купують воду у ліцензіата НКРЕКП і на 11,47 % для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тобто усім іншим споживачам, яким надається послуга з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення,та з централізованого водовідведення зросли на 15,58% споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, яким очищаються стоки ліцензіатом НКРЕКП та на 15,96 % для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тобто усім іншим споживачам яким надається послуга з централізованого водовідведення.

На зміну тарифів для КП “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” ДМР ЛО вплинули в першу чергу наступні чинники:

1) обсяги реалізації не змінилися. Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, який погоджений міським головою м. Дрогобич. Річний план розрахований відповідно до індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, узгоджених начальником Департаменту екології та природних ресурсів, начальником Львівського обласного управління водних ресурсів;

2) зросли витрати на оплату праці: – на 19,06% з централізованого водопостачання; – на 22,98% з централізоване водовідведення.

При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросла на 20,8%, а саме з 6658 грн. до 8043 грн.

Заробітна плата врахована відповідно до Закону України «Про оплату праці»;

3) змінились заплановані витрати на оплату електричної енергії: – зросли на 10,58% з централізованого водопостачання; – зросли на 12,80%, з централізованого водовідведення. Відбулося зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги на 13,58%, та що передається на 2 класі напруги на 11,15%. При цьому заплановані фізичні обсяги (кВт) використання електричної енергії не змінились відносно діючої структури тарифів. Враховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що розраховані відповідно до норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, погоджених заступником голови Львівської облдержадміністрації;

4) змінилися витрати на придбання реагентів у зв’язку із підвищенням цін на рідкий хлор, збільшилися на 118,13% з централізованого водопостачання.

Планові тарифи з централізізованого водопостачання та водовідведення для населення та інших споживачів становлять   21,84 грн. за 1 куб м з ПДВ та зрости на 13% у порівнянні з чинними тарифами. Тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання (ТзОВ «Трускавецький водоканал»), можуть становити на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  8,74 грн. за 1 куб м  з ПДВ та зрости на 12,2%.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

 Категорія споживачів Водопостачання Водовідведення
Плано-вий економі-чно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./1 куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тари-фів,

%

Плано-вий еконо-мічно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тарифів,

%

Суб’єкти

господа-рювання

ТзОВ «Трускавець водоканал»

6,60 5,94 +11,1 2,14 1,85 +15,7
Інші споживачі    (населення, бюджетні установи, інші) 13,99 12,55 +11,5 7,85 6,77 +16,0

 Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого водопостачання та  водовідведення:

Для населення, бюджетних установ та інших споживачів

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 9,45 5,36 14,81
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 3,90 1,77 5,67
1.1.1 Електроенергія 3,74 1,77 5,51
1.1.2 Витрати на реагенти 0,16 0,0 0,16
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,70 1,22 1,92
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,56 0,46 1,02
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,16 0,27 0,43
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,34 0,19 0,53
1.3.3 Інші прямі витрати (в т.ч.підкачка води) 0,06 0,001 0,061
1.4 Загальновиробничі витрати 4,29 1,91 6,20
2 Адміністративні витрати 1,02 0,55 1,57
3 Витрати на збут 0,43 0,21 0,64
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,05 0,02 0,07
6 Усього витрат повної собівартості 10,95 6,14 17,09
7 Розрахунковий прибуток 1,0 0,54 1,54
8 Вилучення коштів за невиконання інвестиційної програми -0,29 -0,14 -0,43
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 11,66 6,54 18,20
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 3172,0 3480,0 х
11 Тариф 11,66 6,54 18,20
12 Тариф з ПДВ 13,99 7,85 21,84
Податок на додану вартість 2,33 1,31 3,64

Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ( ТзОВ « Трускавецький водоканал», КП «Вододар») 

 

з/п

 Складові тарифу Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

Водовідведення Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 4,72 1,54 6,26
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 2,79 0,64 3,43
1.1.1 Електроенергія 2,67 0,64 3,31
1.1.2 Витрати на реагенти 0,12 0,00 0,12
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,50 0,44 0,94
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,35 0,17 0,52
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,11 0,10 0,21
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,24 0,07 0,31
1.3.3 Інші прямі витрати 0,002 0,001 0,003
1.4 Загальновиробничі витрати 1,08 0,29 1,37
2 Адміністративні витрати 0,26 0,08 0,34
3 Витрати на збут 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,01 0,004 0,014
6 Усього витрат повної собівартості 4,99 1,63 6,62
7 Розрахунковий прибуток 0,72 0,20 0,92
8 Вилучення коштів за невиконання інвестиційної програми -0,21 -0,05 -0,26
9 Вартість водопостачання споживачам за відповід. тарифами 5,50 1,78 7,28
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 2800,0 3470,0 х
11 Тариф 5,50 1,78 7,28
12 Тариф з ПДВ 6,60 2,14 8,74
Податок на додану вартість 1,10 0,36 1,46

 

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право врегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2018 році просимо надавати у письмовій формі протягом 10 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: КП «Дрогобичводоканал»,82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mil: drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік будуть проводитись в приміщенні КП «Дрогобичводоканал» у м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11    (конферец-зал)     02 листопада 2018р . об 10.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради та працівника територіального органу НКРЕКП.

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018рік та про проведення другого відкритого обговорення питання щодо встановлення тарифів.

  Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р. №866  КП«Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – це послуги, спрямовані на  задоволення потреб споживача у холодній воді та у  відведенні  стічних  вод,     які     надаються     виконавцем     з     використанням внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення;

Згідно з п.5 ст.19 ЗУ«Про житлово-комунальні послуги» КП «Дрогобичводоканал» є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).Комунальне  підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 24878 абонентам. Зокрема населення – 24235 абонентів, 2- бюджетні установи, 641 – інших споживачів.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 26.11.2015 року  №2868,  чинні з 08.07.2018р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)

з/п

 

 

Показники

Чинні тарифи на послуги

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

централізованого постачання холодної води

водовідведення(з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

1 Розмір  тарифів 11,41 6,16 17,57
2 Розмір  тарифів з ПДВ 13,69 7,39 21,08
3 Фактична собівартість послуг за Iпівріччя 2018р.,грн./куб.м 11,04 6,30 17,34
4 Собівартість послуг у чинних тарифах , грн./куб.м 10,70 5,76 16,46

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

Стаття 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачає, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), були опрацьовані Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. У зв’язку з цим та відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 303, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою НКРЕКП від 15 січня 2015 року № 13.

Середнє зростання тарифів підприємств планується на рівні 11,8% з централізованого постачання холодної води та 16,1% з водовідведення.

У  результаті проведених розрахунків очікувана вартість (тариф)  надання одиниці послуг з централізованого постачання холодної води  водовідведення   (з використанням внутрішньобудинкових систем ) може становити 23,88 грн./м³ з ПДВ та зрости на 13,3%.

Відповідно до Порядку у розрахунку тарифів на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховано такі витрати:

витрати на придбання питної води з системи централізованого водопостачання та витрати на оплату послуг з відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника,

витрати на збут послуг,

витрати на управління діяльністю щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

ПДВ нараховується окремо при визначені вартості спожитих послуг.

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

водопостачання

 

 водовідведення Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 9,45 5,35 14,8
1.1 Частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 5,16 3,45 8,61
1.2

Частка загальновиробничих витрат на централізоване водопо

– стачання та водовідведення

4,29 1,90 6,19
2 Адміністративні витрати 1,10 0,60 1,7
2.1 Частка адміністративних витрат на централізоване водопо стачання та водовідведення 1,02 0,55 1,57
2.2 Адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення ( з використанням внутрішньо будинкових систем) 0,08 0,05 0,13
3 Витрати на збут 1,44 0,78 2,22
3.1 Частка витрат збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 0,43 0,21 0,64
3.2 Витрати на оплату праці 0,67 0,38 1,05
3.3 Єдиний внесок на соціальне страхування 0,15 0,08 0,23
3.4 Витрати на послуги банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів 0,13 0,07 0,2
3.5 Інші (послуги банків, канц., електроен., зв’язок ….) 0,06 0,04 0,1
4 Частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,05 0,02 0,07
5 ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ 12,04 6,75 18,79
6 Частка розрахункового прибутку з централізованого водопостачаннч та водовідведення 1,0 0,53 1,53
Коригування витрат (вилучені кошти) -0,29 -0,13 -0,42
4 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 1749,8 1705,1 х
5 Тариф 12,75 7,15 19,90
6 Тариф з ПДВ 15,30 8,58 23,88
Податок на додану вартість 2,5 5 1,43 3,98

 

Відповіднo до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо коригування тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2018 році просимо надавати у письмовій формі протягом 10 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:  КП «Дрогобичводоканал», 82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mail:drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо коригування тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо коригування тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік будуть проводитись в приміщенні  КП «Дрогобичводоканал» м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11 (конферец-зал)  02 листопада 2018р.,  об 10.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради та працівника територіального органу НКРЕКП .

 

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про те що у річному плані на 2019 рік змінено обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди та підвищення ціни на хлор  призвело до зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік та про проведення другого відкритого  обговорення питання щодо  встановлення нових тарифів.

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р.  №866  КП «Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 16.06.2016 року  №1141, чинні з 08.07.2018р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого водопостачання, водовідведення:

 

 

з/п

 

Показники

Чинні тарифи на послуги з Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
централі-зованого водопостачання централі-зованого водовідведення
1. Розмір середньозважених тарифів 7,87 3,60 11,47
Розмір середньозважених тарифів з ПДВ 9,44 4,32 13,76
1.1 Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»

 

4,95

 

1,54

 

6,49

Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» з ПДВ

 

5,94

 

1,85

 

7,79

1.2 Розмір тарифів для населення,                                  бюджетних установ,  інших споживачів

 

10,46

 

5,64

 

16,10

Розмір тарифів для населення,   бюджетних установ,  інших споживачів з ПДВ

 

12,55

 

6,77

 

19,32

2. Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м

 

7,25

 

3,32

 

10,57

2.1 Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м для населення,                                  бюджетних установ, інших споживачів 9,72 5,24 14,96
2.2 Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» 4,46 1,40 5,86
3. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м 8,48 3,70 12,18
3.1. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м  для населення, бюджетних установ, інших споживачів   9,92

 5,38

 

  15,30
3.2. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м  для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»   6,10 1,54  7,64

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості  виробництва послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сферах комунальних послуг» передбачено, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

Підставами для перегляду чинних тарифів є :

1.Збільшення витрат у зв`язку із зростанням цін на сировину, матеріали , зокрема:

– Електроенергія:

I клас на 12,4% ( II квартал  2018р.-1,81724 грн за 1 кВт/год

у тарифах – 1,616618 грн за 1 кВт/год)

II клас на 10,2% ( II квартал  2018р.-2,23473 грн за 1 кВТ/год

у тарифах – 2,0283 за 1 кВТ/год)

-Збільшились витрати підприємства на хлор та реагенти, паливно-мастильні матеріали у зв’язку із зростанням цін;

3.Законом України «Про Державний бюджет України на 2018р.», установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з грудня 2018р. у розмірі 1921 грн., мінімальна заробітна плата з січня 2018р.-3723,00 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб врахований у чинних тарифах для розрахунку фонду оплати праці становить 1762 грн. Згідно тарифної частини Територіальної Угоди між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Львівської області на 2018-2020 роки, що регулює питання оплати праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області встановлено мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду у розмірі, передбаченому в Галузевій угоді, встановлені коефіцієнти співвідношень в Тарифній частині Територіальної угоди є мінімальними гарантіями в оплаті праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області.

Таким чином, викладені факти свідчать про збільшення витрат з надання послуг з водопостачання та водовідведення, що зумовлює збитковість підприємства, збільшує нестачу обігових коштів для  підприємства для своєчасного і якісного забезпечення споживачів послугами.

З метою приведення тарифів до рівня 100%-го відшкодування собівартості послуг, з урахування змін внесених до чинних нормативних актів щодо централізованого водопостачання, водовідведення, відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016р. №302,  КП «Дрогобичводоканал» провело розрахунки тарифів на 2019 рік та подало їх на розгляд Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг.

У  результаті проведених розрахунків тарифи для населення, бюджетних установ  та інших споживачів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення можуть становити  29,32 грн. за 1 куб м з ПДВ та зрости на 51,8% у порівнянні з чинними тарифами. Тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання (ТзОВ «Трускавецький водоканал»), можуть становити на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  11,62 грн. за 1 куб м  з ПДВ та зрости на 49,2%.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Категорія споживачів Водопостачання Водовідведення
Плано-вий економі-чно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./1 куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тари-фів,

%

Плано-вий еконо-мічно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тарифів,

%

Суб’єкти

господа-рювання

ТзОВ «Трускавець водоканал»

8,28 5,94 +39,4 3,34 1,85 +80,5
Інші споживачі    (населення, бюджетні установи, інші) 17,74 12,55 +41,4 11,58 6,77 +71,0

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого водопостачання та  водовідведення:

Для населення, бюджетних установ та інших споживачів

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 11,38 7,72 19,10
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 4,32 2,58 6,90
1.1.1 Електроенергія 4,11 2,58 6,69
1.1.2 Витрати на реагенти 0,21 0,002 0,212
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,92 1,45 2,37
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,61 0,50 1,11
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,2 0,32 0,52
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,35 0,18 0,53
1.3.3 Інші прямі витрати (в т.ч.підкачка води) 0,06 0,002 0,062
1.4 Загальновиробничі витрати 5,53 3,19 8,72
2 Адміністративні витрати 1,29 0,85 2,14
3 Витрати на збут 0,50 0,32 0,82
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,15 0,06 0,21
6 Усього витрат повної собівартості 13,32 8,95 22,27
7 Розрахунковий прибуток 1,12 0,55 1,67
8 Сума компенсацій на електроенергію, податки та збори 0,34 0,15 0,49
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 14,78 9,65 24,43
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 3094,58 3400,0 х
11 Тариф 14,78 9,65 24,43
11 Тариф з ПДВ 17,74 11,58 29,32
Податок на додану вартість 2,96 1,93 4,89

Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ( ТзОВ « Трускавецький водоканал», КП «Вододар»)

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 5,51 2,34 7,85
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 3,08 1,01 4,09
1.1.1 Електроенергія 2,93 1,01 3,94
1.1.2 Витрати на реагенти 0,15 0,001 0,151
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,66 0,57 1,23
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,39 0,20 0,59
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,14 0,13 0,27
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,25 0,07 0,32
1.3.3 Інші прямі витрати 0,002 0,001 0,003
1.4 Загальновиробничі витрати 1,38 0,56 1,94
2 Адміністративні витрати 0,32 0,15 0,47
3 Витрати на збут 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,03 0,01 0,04
6 Усього витрат повної собівартості 5,86 2,50 8,36
7 Розрахунковий прибуток 0,80 0,22 1,02
8 Сума компенсацій на електроенергію, податки та збори 0,24 0,06 0,3
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 6,90 2,78 9,68
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 2680,0 3400,0 х
11 Тариф 6,90 2,78 9,68
12 Тариф з ПДВ 8,28 3,34 11,62
Податок на додану вартість 1,38 0,56 1,94

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право врегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2019 році просимо надавати у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:                              КП «Дрогобичводоканал»,82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mil: drohvoda@mail.lviv.ua

 

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік будуть проводитись в приміщенні КП «Дрогобичводоканал» у м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11    (конферец-зал)       07серпня 2018р .      об 11.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради.

 

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про те що у річному плані на 2019 рік змінено обсяг пропуску стічних

 вод через очисні споруди, підвищення ціни на хлор призвело до зміни тарифів на послуги  з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  на 2019рік та про проведення другого  відкритого обговорення  щодо встановлення нових тарифів.

 

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р. №866  КП«Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – це послуги, спрямовані на  задоволення потреб споживача у холодній воді та у  відведенні  стічних  вод,     які     надаються     виконавцем     з     використанням внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення;

Згідно з п.5 ст.19 ЗУ«Про житлово-комунальні послуги» КП «Дрогобичводоканал» є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Комунальне  підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 24878 абонентам. Зокрема населення – 24235 абонентів, 2- бюджетні установи, 641 – інших споживачів.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 26.11.2015 року  №2862,  чинні з 08.07.2018р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

з/п

 

 

Показники

Чинні тарифи на послуги

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

централізованого постачання холодної води

водовідведення(з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

1 Розмір  тарифів 11,41 6,16 17,57
2 Розмір  тарифів з ПДВ 13,69 7,39 21,08
3 Фактична собівартість послуг за Iквартал 2018р.,грн./куб.м 10,85 5,89 16,74
4 Собівартість послуг у чинних тарифах , грн./куб.м 10,70 5,76 16,46

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

Стаття 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачає, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

КП «Дрогобичводоканал»  проведено розрахунки тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016р. №303 та подано їх на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У  результаті проведених розрахунків очікувана вартість (тариф)  надання одиниці послуг з централізованого постачання холодної води  водовідведення   (з використанням внутрішньобудинкових систем ) може становити 32,08 грн./м³ з ПДВ та зрости на 52,2%.

Відповідно до Порядку у розрахунку тарифів на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховано такі витрати:

– витрати на придбання питної води з системи централізованого водопостачання та витрати на оплату послуг з відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника,

– витрати на збут послуг,

– витрати на управління діяльністю щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

ПДВ нараховується окремо при визначені вартості спожитих послуг.

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

водопостачання

 

 водовідведення Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 14,78 9,65 24,43
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 14,78 9,65 24,43
1.1.1 Придбання питної води з системи централізованого водопостачання 14,78 14,78
1.1.2 На оплату за скид стічних вод 9,65 9,65
1.2 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати 0,09 0,06 0,15
2.1 Заробітна плата 0,07 0,05 0,12
2.2 Соціальне страхування 0,016 0,011 0,027
2.3 Витрати на амортизацію 0,002 0,001 0,003
3 Витрати на збут 1,30 0,85 2,15
3.1 Заробітна плата 0,92 0,60 1,52
3.2 Соціальне страхування 0,2 0,13 0,33
3.3 Інші (послуги банків, канц., електроен., зв’язок ….) 0,18 0,12 0,30
4 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 1715 1672 х
5 Тариф 16,17 10,56 26,73
6 Тариф з ПДВ 19,40 12,67 32,08
Податок на додану вартість 3,23 2,11 5,35

Відповіднo до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо встановлення тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2019 році просимо надавати у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:               КП «Дрогобичводоканал», 82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mail:drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо встановлення тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік будуть проводитись в приміщенні                       КП «Дрогобичводоканал» м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11 (конферец-зал)   07 серпня 2018р.,  об 11.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради.

 

До відома споживачів!

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та про проведення  відкритого  обговорення питання щодо  встановлення нових тарифів.

 

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р.  №866  КП «Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 16.06.2016 року  №1141, чинні з 08.07.2018р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого водопостачання, водовідведення:

 

з/п

 

Показники

Чинні тарифи на послуги з Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
централі-зованого водопостачання централі-зованого водовідведення
1. Розмір середньозважених тарифів 7,87 3,60 11,47
Розмір середньозважених тарифів з ПДВ 9,44 4,32 13,76
1.1 Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»

 

4,95

 

1,54

 

6,49

Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» з ПДВ

 

5,94

 

1,85

 

7,79

1.2 Розмір тарифів для населення,                                  бюджетних установ,  інших споживачів

 

10,46

 

5,64

 

16,10

Розмір тарифів для населення,   бюджетних установ,  інших споживачів з ПДВ

 

12,55

 

6,77

 

19,32

2. Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м

 

7,25

 

3,32

 

10,57

2.1 Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м для населення,                                  бюджетних установ, інших споживачів 9,72 5,24 14,96
2.2 Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» 4,46 1,40 5,86
3. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м 8,48 3,70 12,18
3.1. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м  для населення, бюджетних установ, інших споживачів   9,92

 5,38

 

  15,30
3.2. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м  для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»   6,10 1,54  7,64

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості  виробництва послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сферах комунальних послуг» передбачено, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

Підставами для перегляду чинних тарифів є :

1.Збільшення витрат у зв`язку із зростанням цін на сировину, матеріали , зокрема:

– Електроенергія:

I клас на 12,4% ( III квартал  2018р.-1,81716 грн за 1 кВт/год

у тарифах – 1,61662 грн за 1 кВт/год)

II клас на 10,2% ( III квартал  2018р.-2,23465 грн за 1 кВТ/год

у тарифах – 2,0283 за 1 кВТ/год)

  • Збільшились витрати підприємства на хлор та реагенти у зв’язку із зростанням цін;

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018р.», установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з липня 2018р у розмірі 1841грн з грудня 2018р. у розмірі 1921 грн., мінімальна заробітна плата з січня 2018р.-3723,00 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб врахований у чинних тарифах для розрахунку фонду оплати праці становить 1762 грн. Згідно тарифної частини Територіальної Угоди між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Львівської області на 2018-2020 роки, що регулює питання оплати праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області встановлено мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду у розмірі, передбаченому в Галузевій угоді, встановлені коефіцієнти співвідношень в Тарифній частині Територіальної угоди є мінімальними гарантіями в оплаті праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області.

2. Таким чином, викладені факти свідчать про збільшення витрат з надання послуг з водопостачання та водовідведення, що зумовлює збитковість підприємства, збільшує нестачу обігових коштів для сплати податкових зобов’язань, першочергових витрат підприємства для своєчасного і якісного забезпечення споживачів послугами.

З метою приведення тарифів до рівня 100%-го відшкодування собівартості послуг, з урахування змін внесених до чинних нормативних актів щодо централізованого водопостачання, водовідведення, відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016р. №302,  КП «Дрогобичводоканал» провело розрахунки для коригування тарифів на 2018 рік та подало їх на розгляд Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг.

У  результаті проведених розрахунків тарифи для населення, бюджетних установ  та інших споживачів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення можуть становити  25,33 грн. за 1 куб м з ПДВ та зрости на 31% у порівнянні з чинними тарифами. Тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання (ТзОВ «Трускавецький водоканал»), можуть становити на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  9,83 грн. за 1 куб м  з ПДВ та зрости на 26%.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Категорія споживачів Водопостачання Водовідведення
Плано-вий економі-чно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./1 куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тари-фів,

%

Плано-вий еконо-мічно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тарифів,

%

Суб’єкти

господа-рювання

ТзОВ «Трускавець водоканал»

7,07 5,94 +19,0 2,76 1,85 +49,2
Інші споживачі    (населення, бюджетні установи, інші) 15,05 12,55 +19,9 10,28 6,77 +51,8

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого водопостачання та  водовідведення:

Для населення, бюджетних установ та інших споживачів

 

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 10,14 7,08 17,22
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 4,11 2,58 6,69
1.1.1 Електроенергія 3,95 2,58 6,53
1.1.2 Витрати на реагенти 0,16 0,0 0,16
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,85 1,46 2,31
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,59 0,51 1,10
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,19 0,32 0,51
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,34 0,19 0,53
1.3.3 Інші прямі витрати (в т.ч.підкачка води) 0,06 0,001 0,061
1.4 Загальновиробничі витрати 4,59 2,53 7,12
2 Адміністративні витрати 1,16 0,77 1,93
3 Витрати на збут 0,49 0,30 0,79
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,04 0,02 0,06
6 Усього витрат повної собівартості 11,83 8,17 20,00
7 Розрахунковий прибуток 1,0 0,54 1,54
8 Вилучення коштів за невиконання інвестиційної програми -0,29 -0,14 -0,43
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 12,54 8,57 21,11
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 3172,0 3480,0 х
11 Тариф 12,54 8,57 21,11
12 Тариф з ПДВ 15,05 10,28 25,33
Податок на додану вартість 2,51 1,71 4,22

Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ( ТзОВ « Трускавецький водоканал», КП «Вододар»)

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 5,08 2,04 7,12
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 2,94 0,94 3,88
1.1.1 Електроенергія 2,82 0,94 3,76
1.1.2 Витрати на реагенти 0,12 0,00 0,12
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,61 0,53 1,14
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,38 0,18 0,56
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,14 0,11 0,25
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,24 0,07 0,31
1.3.3 Інші прямі витрати 0,002 0,001 0,003
1.4 Загальновиробничі витрати 1,15 0,39 1,54
2 Адміністративні витрати 0,29 0,12 0,41
3 Витрати на збут 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,01 0,003 0,013
6 Усього витрат повної собівартості 5,38 2,16 7,54
7 Розрахунковий прибуток 0,72 0,20 0,92
8 Вилучення коштів за невиконання інвестиційної програми -0,21 -0,06 0,27
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 5,89 2,30 8,19
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 2800,0 3470,0 х
11 Тариф 5,89 2,30 8,19
12 Тариф з ПДВ 7,07 2,76 9,83
Податок на додану вартість 1,18 0,46 1,64

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право врегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2018 році просимо надавати у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:КП «Дрогобичводоканал»,82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mil: drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік будуть проводитись в приміщенні КП «Дрогобичводоканал» у м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11    (конферец-зал)       07серпня 2018р .      об 12.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради.

 

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про коригування тарифів на послуги  з централізованого постачання

холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  на 2018рік та про проведення  відкритого обговорення питання щодо встановлення нових тарифів.

 

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р. №866  КП«Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – це послуги, спрямовані на  задоволення потреб споживача у холодній воді та у  відведенні  стічних  вод,     які     надаються     виконавцем     з     використанням внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення;

Згідно з п.5 ст.19 ЗУ«Про житлово-комунальні послуги» КП «Дрогобичводоканал» є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Комунальне  підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 24878 абонентам. Зокрема населення – 24235 абонентів, 2- бюджетні установи, 641 – інших споживачів.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 26.11.2015 року  №2862,  чинні з 08.07.2018р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)

з/п

 

 

Показники

Чинні тарифи на послуги

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

централізованого постачання холодної води

водовідведення(з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

1 Розмір  тарифів 11,41 6,16 17,57
2 Розмір  тарифів з ПДВ 13,69 7,39 21,08
3 Фактична собівартість послуг за Iквартал 2018р.,грн./куб.м 10,85 5,89 16,74
4 Собівартість послуг у чинних тарифах , грн./куб.м 10,70 5,76 16,46

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

Стаття 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачає, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

КП «Дрогобичводоканал»  проведено розрахунки коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016р. №303 та подано їх на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У  результаті проведених розрахунків очікувана вартість (тариф)  надання одиниці послуг з централізованого постачання холодної води  водовідведення   (з використанням внутрішньобудинкових систем ) може становити 27,76 грн./м³ з ПДВ та зрости на 31,7%.

Відповідно до Порядку у розрахунку тарифів на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховано такі витрати:

– витрати на придбання питної води з системи централізованого водопостачання та витрати на оплату послуг з відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника,

– витрати на збут послуг,

– витрати на управління діяльністю щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

ПДВ нараховується окремо при визначені вартості спожитих послуг.

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

водопостачання

 

 водовідведення Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 12,54 8,57 21,11
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 12,54 8,57 21,11
1.1.1 Придбання питної води з системи централізованого водопостачання 12,54 12,54
1.1.2 На оплату за скид стічних вод 8,57 8,57
1.2 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати 0,09 0,06 0,15
2.1 Заробітна плата 0,07 0,05 0,12
2.2 Соціальне страхування 0,015 0,01 0,025
2.3 Витрати на амортизацію 0,002 0,001 0,003
3 Витрати на збут 1,11 0,76 1,87
3.1 Заробітна плата 0,79 0,54 1,33
3.2 Соціальне страхування 0,2 0,12 0,32
3.3 Інші (послуги банків, канц., електроен., зв’язок ….) 0,12 0,1 0,22
4 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 1749,8 1705,1 х
5 Тариф 13,74 9,39 23,13
6 Тариф з ПДВ 16,49 11,27 27,73
Податок на додану вартість 2,75 1,88 4,63

Відповіднo до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо коригування тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2018 році просимо надавати у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:               КП «Дрогобичводоканал», 82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mail:drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо коригування тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо коригування тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік будуть проводитись в приміщенні                       КП «Дрогобичводоканал» м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11 (конферец-зал)   07 серпня 2018р.,  об 12.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради.

 

 

 

 

Протокол відкритого обговорення тарифів на 2019 р.

Шановні споживачі!

 КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік та про проведення відкритого публічного обговорення питання щодо необхідності встановлення нових тарифів.

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р.  №866  КП «Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Централізоване водопостачання та водовідведення – це господарська діяльність із забезпечення  споживачів  питною  водою за допомогою систем централізованого водопостачання та діяльність із відведення  та  очищення  комунальних та інших стічних вод системами централізованого водовідведення.

Комунальне  підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 14 населених пунктах та реалізовує послуги іншим суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 16.06.2016 року  №1141, чинні з 17.12.2017р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого водопостачання, водовідведення:

 

з/п

 

Показники

Чинні тарифи на послуги з Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
централі-зованого водопостачання централі-зованого водовідведення
1. Розмір середньозважених тарифів 7,44 3,45 10,89
Розмір середньозважених тарифів з ПДВ 8,93 4,14 13,07
1.1 Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»

 

4,70

 

1,60

 

6,30

Розмір тарифів для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» з ПДВ

 

5,64

 

1,92

 

7,56

1.2 Розмір тарифів для населення,                                  бюджетних установ,  інших споживачів

 

9,70

 

5,18

 

14,88

Розмір тарифів для населення,   бюджетних установ,  інших споживачів з ПДВ

 

11,64

 

6,22

 

17,86

2. Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м

 

6,57

 

 

3,09

 

 

9,66

2.1 Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м для населення,                                  бюджетних установ, інших споживачів 8,70 4,67 13,37
2.2 Cобівартість послуг у чинних тарифах,  грн./куб.м для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал» 3,99 1,40 5,39
3. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м 8,48 3,70 12,18
3.1. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м  для населення, бюджетних установ, інших споживачів   9,92

 5,38

 

  15,30
3.2. Фактична собівартість послуг за    I квартал 2018р., грн./куб.м  для суб’єктів господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»   6,10 1,54  7,64

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості  виробництва послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сферах комунальних послуг» передбачено, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

Підставами для перегляду чинних тарифів є :

  1.  Збільшення витрат у зв`язку із зростанням цін на сировину, матеріали та податки, зокрема:

– Електроенергія:

I клас на 22,2% ( II квартал  2018р.-1,81724 грн за 1 кВт/год

у тарифах – 1,4866 грн за 1 кВт/год)

II клас на 21% ( II квартал  2018р.-2,23473 грн за 1 кВТ/год

у тарифах – 1,8474 за 1 кВТ/год)

  • Збільшились витрати підприємства на хлор та реагенти у зв’язку із зростанням цін;
  • Зміна ставок на податки згідно з «Податковим Кодексом України» призвела до збільшення витрат підприємства;

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018р.», установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з грудня 2018р. у розмірі 1921 грн., мінімальна заробітна плата з січня 2018р.-3723,00 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб врахований у чинних тарифах для розрахунку фонду оплати праці становить 1662,50 грн. Згідно тарифної частини Територіальної Угоди між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Львівської області на 2018-2020 роки, що регулює питання оплати праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області встановлено мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду у розмірі, передбаченому в Галузевій угоді, встановлені коефіцієнти співвідношень в Тарифній частині Територіальної угоди є мінімальними гарантіями в оплаті праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області.

2.  Таким чином, викладені факти свідчать про збільшення витрат з надання послуг з водопостачання та водовідведення, що зумовлює збитковість підприємства, збільшує нестачу обігових коштів для сплати податкових зобов’язань, першочергових витрат підприємства для своєчасного і якісного забезпечення споживачів послугами.

З метою приведення тарифів до рівня 100%-го відшкодування собівартості послуг, з урахування змін внесених до чинних нормативних актів щодо централізованого водопостачання, водовідведення, відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016р. №302,  КП «Дрогобичводоканал» провело розрахунки тарифів на 2019 рік та подало їх на розгляд Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг.

У  результаті проведених розрахунків тарифи для населення, бюджетних установ  та інших споживачів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення можуть становити  29,58 грн. за 1 куб м з ПДВ та зрости на 65,6% у порівнянні з чинними тарифами. Тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання (ТзОВ «Трускавецький водоканал»), можуть становити на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  11,35 грн. за 1 куб м  з ПДВ та зрости на 50,1%.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Категорія споживачів Водопостачання Водовідведення
Плано-вий економі-чно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./1 куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тари-фів,

%

Плано-вий еконо-мічно обгрунто-ваний тариф з ПДВ, грн./куб м

Затверд-жений тариф з ПДВ, грн./

1 куб м

Рівень підви-щення тарифів,

%

Суб’єкти

господа-рювання

ТзОВ «Трускавець водоканал»

8,20 5,64 +45,4 3,16 1,92 +64,6
Інші споживачі    (населення, бюджетні установи, інші) 17,45 11,64 +49,9 12,13 6,22 +95,0

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого водопостачання та  водовідведення:

Для населення, бюджетних установ та інших споживачів

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 11,18 8,11 19,29
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 4,22 2,78 7,00
1.1.1 Електроенергія 4,11 2,78 6,89
1.1.2 Витрати на реагенти 0,11 0,002 0,112
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,92 1,50 2,42
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,59 0,52 1,11
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,2 0,33 0,53
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,35 0,19 0,54
1.3.3 Інші прямі витрати (підкачка води) 0,04 0,003 0,043
1.4 Загальновиробничі витрати 5,45 3,31 8,76
2 Адміністративні витрати 1,27 0,88 2,15
3 Витрати на збут 0,49 0,33 0,82
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,15 0,07 0,22
6 Усього витрат повної собівартості 13,09 9,39 22,48
7 Розрахунковий прибуток 1,11 0,57 1,68
8 Сума компенсацій на електроенергію, податки та збори 0,34 0,15 0,49
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 14,54 10,11 24,65
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 3094,58 3400,0 х
11 Тариф 14,54 10,11 24,65
11 Тариф з ПДВ 17,45 12,13 29,58
Податок на додану вартість 2,91 2,02 4,93

Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ( ТзОВ « Трускавецький водоканал»)

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

Водопостачання

 

 Водовід

ведення

Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 5,44 2,23 7,67
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 3,01 0,98 3,99
1.1.1 Електроенергія 2,93 0,98 3,91
1.1.2 Витрати на реагенти 0,08 0,001 0,081
1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,66 0,53 1,19
1.3 Інші прямі витрати, у т ч: 0,42 0,19 0,61
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 0,14 0,12 0,26
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,25 0,07 0,32
1.3.3 Інші прямі витрати 0,03 0,001 0,031
1.4 Загальновиробничі витрати 1,35 0,53 1,88
2 Адміністративні витрати 0,32 0,14 0,46
3 Витрати на збут 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,03 0,01 0,04
6 Усього витрат повної собівартості 5,79 2,38 8,17
7 Розрахунковий прибуток 0,80 0,2 1,00
8 Сума компенсацій на електроенергію, податки та збори 0,24 0,05 0,29
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 6,83 2,63 9,46
10 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 2680,0 3400,0 х
11 Тариф 6,83 2,63 9,46
12 Тариф з ПДВ 8,20 3,16 11,35
Податок на додану вартість 1,37 0,53 1,89

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право врегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2019 році просимо надавати у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:                              КП «Дрогобичводоканал»,82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mil: drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо необхідності встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік будуть проводитись в приміщенні КП «Дрогобичводоканал» у м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11    (конферец-зал)       03 липня 2018р .      об 11.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради.

 

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  за 2019рік та про проведення відкритого публічного обговорення питання щодо необхідності встановлення нових тарифів.

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р. №866  КП«Дрогобичводоканал» оприлюднює інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – це послуги, спрямовані на  задоволення потреб споживача у холодній воді та у  відведенні  стічних  вод,     які     надаються     виконавцем     з     використанням внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення;

Згідно з п.5 ст.19 ЗУ«Про житлово-комунальні послуги» КП «Дрогобичводоканал» є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Комунальне  підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 24878 абонентам. Зокрема населення – 24235 абонентів, 2- бюджетні установи, 641 – інших споживачів.

На даний час для здійснення нарахувань за надані послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) застосовуються тарифи, установлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 26.11.2015 року  №2862,  чинні з 29.11.2017р.

Розмір тарифів та фактична собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)

з/п

 

 

Показники

Чинні тарифи на послуги

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

централізованого постачання холодної води

водовідведення(з використанням внутрішньобудин-кових систем)

 

1 Розмір  тарифів 10,29 5,49 15,78
2 Розмір  тарифів з ПДВ 12,35 6,59 18,94
3 Фактична собівартість послуг за Iквартал 2018р.,грн./куб.м 10,85 5,89 16,74
4 Собівартість послуг у чинних тарифах , грн./куб.м 9,29 4,99 14,28

Сьогодні чинні тарифи  не відповідають фактичній вартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

Стаття 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачає, що  тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво.

КП «Дрогобичводоканал»  проведено розрахунки тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016р. №303 та подано їх на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У  результаті проведених розрахунків очікувана вартість (тариф)  надання одиниці послуг з централізованого постачання холодної води  водовідведення   (з використанням внутрішньобудинкових систем ) може становити 32,35 грн./м³ з ПДВ та зрости на 70,8%.

Відповідно до Порядку у розрахунку тарифів на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховано такі витрати:

– витрати на придбання питної води з системи централізованого водопостачання та витрати на оплату послуг з відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника,

– витрати на збут послуг,

– витрати на управління діяльністю щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

ПДВ нараховується окремо при визначені вартості спожитих послуг.

Структура планових тарифів КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем):

 

з/п

 

Складові тарифу

Планові витрати без ПДВ (грн. за 1 куб. м) на послуги з

водопостачання

 

 водовідведення Разом
1 Виробнича собівартість, у т.ч: 14,54 10,11 24,65
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 14,54 10,11 24,65
1.1.1 Придбання питної води з системи централізованого водопостачання 14,54 14,54
1.1.2 На оплату за скид стічних вод 10,11 10,11
1.2 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати 0,09 0,06 0,15
2.1 Заробітна плата 0,07 0,05 0,12
2.2 Соціальне страхування 0,016 0,011 0,027
2.3 Витрати на амортизацію 0,002 0,001 0,003
3 Витрати на збут 1,27 0,89 2,16
3.1 Заробітна плата 0,90 0,63 1,53
3.2 Соціальне страхування 0,2 0,14 0,34
3.3 Інші (послуги банків, канц., електроен., зв’язок ….) 0,17 0,12 0,29
4 Річний обсяг реалізації, тис.куб.м 1715 1672 х
5 Тариф 15,90 11,06 26,96
6 Тариф з ПДВ 19,08 13,27 32,35
Податок на додану вартість 3,18 2,21 5,39

Відповіднo до ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у сторону збільшення або зменшення.

Зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо встановлення тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2019 році просимо надавати у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою:               КП «Дрогобичводоканал», 82103, м.Дрогобич, вул. Федьковича,11 або на е-mail:drohvoda@mail.lviv.ua

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019рік повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Анонімні пропозиції та зауваження розгляду не підлягають.

Відкриті обговорення щодо необхідності встановлення тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік будуть проводитись в приміщенні                       КП «Дрогобичводоканал» м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11 (конферец-зал)   03 липня 2018р.,  об 11.00 год., із залученням до обговорень представників Дрогобицької міської ради.

Шановні споживачі!

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:

Інформацію щодо споживання споживачами послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2016 році.

За 2016  рік обсяг споживання послуг склав:

Фізичні одиниці Грошові одиниці (з ПДВ)
Централізоване постачання холодної води 841,4 тис. м³ 8725,37 тис. грн.
Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 820,2 тис. м³ 4928,11 тис. грн.

Тарифи, які діяли протягом звітного року (з ПДВ):

Період дії тарифів з 05.07.2016 р. по 31.12.2016 р. Діючий тариф
Централізоване постачання холодної води 10,39 грн. 10,39 грн.
Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 6,02 грн. 6,02 грн.

Середнє споживання у 2016   році на одне домогосподарство склало:

Послуга з централізованого постачання холодної води Послуга з централізованого водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
фізичні одиниці грошові одиниці фізичні одиниці грошові одиниці
Середнє по Виконавцю послуг 33,91м³ 352,32 грн. 33,99 м³ 204,62 грн.

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу:

Елементи складових тарифу (без ПДВ) Послуга з централізованого постачання холодної води Послуга з централізованого водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
тис.грн % тис.грн %
Оплата праці (з відрахуваннями) 5141,79 32,2 3873,14 42,9
Електроенергія 4879,84 30,5 2922,55 32,4
Придбання води в інших підприємств/очищення стічних вод потужностями інших підприємств
Ремонти (матеріали) зовнішніх мереж 843,95 5.3 245,91 2,7
Реагенти 97,11 0,6 4,36 0,1
Витрати на обслуговування та повернення кредитів 389,82 2,5 172,87 1,9
Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  повірка лічильників води, податки, послуги зв’язку, транспортні, банківські тощо) 2982,08 18.7 1081,89 12,0
Кошти для виконання інвестиційної програми 1613,86 10,2 723,73 8,0
Усього без ПДВ 15948,45 100 9024,45 100

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах

(використано курс НБУ  на 01.01.2017 року – 1 євро = 28,4226 грн.)

Румунія Польща Литва Греція Болгарія
45,48 (грн./м³) 32,63 (грн./м³) 48,03 (грн./м³) 26,10 (грн./м³) 26,72 (грн./м³)

Середнє водоспоживання (водопостачання та водовідведення) 1 домогосподарством  в інших країнах, куб.м/рік

Румунія Польща Литва Греція Болгарія
74,7 м³ 79,5 м³ 49,3 м³ 89,9 м³ 91,2 м³

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Водопровідні Каналізаційні
Протяжність мереж Виробника загальна, км: 232,0 103,8
у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 135,0 39,5
Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років

Додаткова інформація

Як можна використати 1 куб. м. = 1000 літрів води:

прийняти душ                              30 разів

прийняти ванну                           13 разів

прання в машині-автомат        14 разів

по Виробнику послуг усереднено по Україні
Вартість 1л.  питної води 0,0096 грн. 0,0063 грн.
Вартість 10л.  питної води 0,096 грн. 0,063 грн.
Вартість 100л.  питної води 0,96 грн. 0,63 грн.

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

 З повагою                                         ________________________  КП «Дрогобичводоканал»

Шановні споживачі!

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:

Інформацію щодо споживання споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 2016  році

За 2016  рік обсяг споживання послуг склав:

Фізичні одиниці

Грошові одиниці (з ПДВ)

Централізоване водопостачання

2338,1 тис. м³

18489.96 тис. грн.

Централізоване водовідведення

2660,9 тис. м³

11413,08 тис. грн.

Тарифи, які діяли протягом звітного року (з ПДВ):

Період дії тарифів

01.05.2015-30.04.2016

01.05.2016-31.1216

Діючий тариф

Централізоване водопостачання

6,012 грн.

9,60 грн.

9,60 грн.

Централізоване водовідведення

2,724 грн.

5,56 грн.

5,56 грн.

Середнє споживання у 2016   році на одне домогосподарство склало:

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

фізичні одиниці

грошові одиниці

фізичні одиниці

грошові одиниці

Середнє по Виробнику послуг

102,5 м³

877,67 грн.

214,93 м³

1069,83 грн.

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу:

Елементи складових тарифу (без ПДВ)

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис.грн

% тис.грн

%

Оплата праці (з відрахуваннями)

7522,02

29,0 6840,62

40,5

Електроенергія

8557,38

32,9

5887,91

34,8

Придбання води в інших підприємств/очищення стічних вод потужностями інших підприємств

Ремонти (матеріали)

1488,74

5,7 498,19 2,9

Реагенти

171,31 0,7 8,84

0,1

Витрати на обслуговування та повернення кредитів

687,65

2,6 350,22

2,1

Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  повірка лічильників води, податки, послуги зв’язку, транспортні, банківські тощо)

4704,34

18,1 1841,36

10,9

Кошти для виконання інвестиційної програми

2846,86

11,0 1466,22

8,7

Усього

25978,30

100 16893,36

100

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах

(використано курс НБУ  на 01.01.2017 року – 1 євро = 28,4226 грн)

Румунія Польща Литва Греція Болгарія
45,48 (грн./м³) 32,63 (грн./м³) 48,03 (грн./м³) 26,10 (грн./м³) 26,72 (грн./м³)

Середнє водоспоживання (водопостачання та водовідведення) 1 домогосподарством в інших країнах, куб.м/рік

Румунія Польща Литва Греція Болгарія
74,7 м³ 79,5 м³ 49,3 м³ 89,9 м³ 91,2 м³

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Водопровідні

Каналізаційні

Протяжність мереж Виробника загальна, км:

232,0

103,8

у т.ч. протяжність ветхих мереж, км

135,0

39,5

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років

Додаткова інформація

Як можна використати 1 куб. м. = 1000 літрів води:

прийняти душ                              30 разів

прийняти ванну                           13 разів

прання в машині-автомат        14 разів

по Виробнику послуг усереднено по Україні
Вартість 1л.  питної води 0,0096 грн. 0,0063 грн.
Вартість 10л.  питної води 0,096 грн. 0,063 грн.
Вартість 100л.  питної води 0,96 грн. 0,63 грн.

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

 З повагою                                         ________________________  КП «Дрогобичводоканал»

 

Шановний споживачу!

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:

Інформація щодо споживання споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 2016  році

По Вашому домогосподарству за 2016  рік обсяг споживання послуг склав:

Субєкт господарювання ТзОВ «Трускавецький водоканал»

Фізичні одиниці

Грошові одиниці (з ПДВ)

Централізоване водопостачання

2982,0 тис. м³

14629,44 тис. грн.

Централізоване водовідведення

3612,0 тис. м³

7020,08 тис. грн.

Тарифи, які діяли протягом звітного року (з ПДВ):

Період дії тарифів

01.05.2015-30.04.2016

01.05.2016-31.1216

Діючий тариф

Централізоване водопостачання

6,012 грн.

4,33 грн.

4,33 грн.

Централізоване водовідведення

2,724 грн.

1,56 грн.

1,56 грн.

Середнє споживання у 2016 році на одне домогосподарство склало:

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

фізичні одиниці

грошові одиниці

фізичні одиниці

грошові одиниці

Середнє по Виробнику послуг

2982,0 м³

14629,44 грн.

3612,0 м³

7072,08 грн.

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу:

Елементи складових тарифу (без ПДВ)

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис.грн

%

тис.грн

%

Оплата праці (з відрахуваннями)

1938,63

20,3 1522,70

34,8

Електроенергія

4901,39

51,3 2081,74

47,5

Придбання води в інших підприємств/очищення стічних вод потужностями інших підприємств
Ремонти (матеріали)

607,94

6,4 126,35

2,9

Реагенти

99,54

1,0

3,16

0,1

Витрати на обслуговування та повернення кредитів

101,25

1,1 38,34

0,9

Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  повірка лічильників води, податки, послуги зв’язку, транспортні, банківські тощо)

1342,36

14,0 394,32

9,0

Кошти для виконання інвестиційної програми

562,51

5,9

213,02

4,8

Усього

9553,62

100,0

4379,63

100,0

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах (використано курс НБУ  на 01.01.2017 року – 1 євро = 28,4226 грн)

Румунія Польща Литва Греція Болгарія
45,48 (грн./м³) 32,63 (грн./м³) 48,03 (грн./м³) 26,10 (грн./м³) 26,72 (грн./м³)

Середнє водоспоживання (водопостачання та водовідведення) 1 домогосподарством в інших країнах, куб.м/рік

Румунія Польща Литва Греція Болгарія
74,7 м³ 79,5 м³ 49,3 м³ 89,9 м³ 91,2 м³

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Водопровідні

Каналізаційні

Протяжність мереж Виробника загальна, км:

22,0

10,4

у т.ч. протяжність ветхих мереж, км

22,0

10,4

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років

 

Додаткова інформація

Як можна використати 1 куб. м. = 1000 літрів води:

прийняти душ                              30 разів

прийняти ванну                           13 разів

прання в машині-автомат        14 разів

по Виробнику послуг усереднено по Україні
Вартість 1л.  питної води 0,0096 грн. 0,0063 грн.
Вартість 10л.  питної води 0,096 грн. 0,063 грн.
Вартість 100л.  питної води 0,96 грн. 0,63 грн.

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

 

З повагою                                         ________________________  КП «Дрогобичводоканал»