Нема договору – нема послуги


Договір – основна підстава для надання житлово-комунальних послуг. Якщо термін чинності договору про надання послуги завершується, він має бути вчасно переукладений. Договірна основа – головний елемент співпраці водоканалу як з населенням, так і юридичними особами.
На жаль, деякі юридичні особи легковажно ставляться до питання переукладення договору. Серед них є такі, які манінулюють вирваними з контексту ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” нормами, відмежовуючись від категорії споживачів житлово-комунальних послуг. Ст. 5 цього Закону чітко розмежовує категорію” житлово-комунальних-послуг” на житлові та комунальні. Юридичні особи є споживачами комунальних послуг. Тому, як то кажуть, вбрався грибом – лізь у борщ.